خرید از فروشگاه “دانا افزار”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 90802302 آموزش نرم افزاری سرمه دوزی و روبان دوزی 14,000 عدد 14,000 حذف
  • ردیف هایی که * در ابتدای نام محصول است دارای خصوصیات انتخاب شده است.
  • ردیف هایی که ابتدای نام محصول ** است به عنوان محصول هدیه توسط شما انتخاب شده است و رایگان است.

با تشکر از خرید شما ، امیدواریم که بتوانیم با نظرات و پیشنهادات شما رضایت خاطر شما را جلب نماییم danaafzar@yahoo.com