خرید از فروشگاه “کسب و کارهای مجازی”

# کد خدمت نام خدمت قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 01 برنامه نویسی ،اپلیکیشن و طراحی وب سایت دات نت 1,300,000 عدد 1,300,000 حذف
  • ردیف هایی که * در ابتدای نام محصول است دارای خصوصیات انتخاب شده است.
  • ردیف هایی که ابتدای نام محصول ** است به عنوان محصول هدیه توسط شما انتخاب شده است و رایگان است.